Pobierz wniosek

Wzory wniosków do pobrania

W celu wszczęcia postępowania wypełnione wnioski wraz z oryginałem tytułu wykonawczego należy złożyć osobiście w kancelarii komorniczej w  Skórzewie przy ul. Poznańskiej 131/2 lub przesłać pocztą.

W przypadku problemu z wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy. Wnioski można wypełnić także na miejscu w kancelarii.

Wszczęcie egzekucji

Wniosek egzekucyjny

Wniosek wierzyciela o zawieszenie postępowania

Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania

Wykaz majątku/deklaracja wpłat

Egzekucja z nieruchomości

Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości

Wniosek o wyznaczenie terminu licytacji nieruchomości

Zabezpieczenie

Wniosek o zabezpieczenie

Egzekucja z ruchomości

Wniosek o wyznaczenie terminu licytacji ruchomości*

Alimenty

Wniosek egzekucyjny - Alimenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Eksmisja

Wniosek egzekucyjny o opróżnienie lokalu z osób i rzeczy i wydanie go wierzycielowi

Sprawy nieegzekucyjne

Wniosek o dokonanie doręczenia

Wniosek o ustalenie aktualnego miejsca zamieszkania

Wniosek o sporządzenie protokołu stanu faktycznego

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

Oświadczenie o wyborze Komornika

Pełnomocnictwo ogólne

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Skontaktuj się z nami