Systemy informatyczne

Systemy informatyczne wspomagające Kancelarię

Komornik Online

Komornik Online

Komornik Online to serwis umożliwiający komunikację kancelarii komorniczej z uczestnikami postępowania egzekucyjnego. Korzystać z niego mogą zarówno pracownicy kancelarii (komornicy, asesorzy, pracownicy terenowi), jak i dłużnicy, wierzyciele, pełnomocnicy oraz kancelarie prawne, którym kancelaria komornicza udostępni taką możliwość.

Przejdź do Komornika Online

e-Sąd EPU

e-Sąd EPU

Możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy wydany przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie. Istnieje możliwość złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji zarówno elektronicznie, jak i tradycyjnie w formie papierowej.

Przejdź do e-Sądu EPU

OGNIVO

OGNIVO

Elektroniczny system zapytań do banków pozwalający na szybkie ustalenie i zajęcie rachunków bankowych dłużnika.

Przejdź do OGNIVO

CEPIK

CEPIK

Umożliwia uzyskanie informacji o właścicielu pojazdu mechanicznego.

Przejdź do CEPIK

ZUS PUE

ZUS PUE

Elektroniczne ustalenie majątku dłużnika i źródeł zarobkowania znacznie skraca czas oczekiwania na odpowiedź wskazującą majątek dłużnika.

Przejdź do ZUS PUE

Elektroniczne Księgi Wieczyste

Elektroniczne Księgi Wieczyste

Elektroniczne Księgi Wieczyste. Dzięki systemowi możliwe jest szybkie ustalenie nieruchomości dłużnika w tym również nieruchomości, które posiadał w przeszłości.

Przejdź do EKW

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej

Przejdź do ePUAP

Legalis

Legalis

LEGALIS CH Beck – elektroniczna baza aktualnych aktów prawnych zawierająca przepisy wszystkich dziedzin prawa i orzeczenia sądowe, umożliwia sprawne wyszukiwanie przepisów prawnych

Przejdź do LEGALIS

CEIDG

CEIDG

Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej.

Przejdź do CEIDG

e-REGON NIP KRS

e-REGON NIP KRS

Jest to system, który udostępnia GUS. Dzięki temu systemowi możemy sprawdzać identyfikatory dłużników, a także informacje o prowadzonych przez dłużnika firmach, czy też działalnościach gospodarczych.

Przejdź do wyszukiwarki GUS

e-KRK

e-KRK

System umożliwiający ustalenie, czy dłużnik przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, komornik pozyskuje te dane on-line z Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego

Przejdź do e-KRK

Licytacje.komornik.pl

Licytacje.komornik.pl

Jest to serwis Krajowej Rady Komorniczej, który zapewnia dostęp online do obwieszczeń o zaplanowanych przez komorników sądowych licytacji ruchomości oraz nieruchomości.

Przejdź do licytacje.komornik.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Skontaktuj się z nami